Kommunaalamet: Soo tänav avati vähendamaks vanemate pingeid õppeaasta alguses

TLNPM11:SOO TÄNAV :TALLINN, EESTI,27AUG13. Soo tänav Kalamajas on valmis, ent siiski liiklejatele suletud. ah/Foto ANDRES HAABU/POSTIMEES

FOTO: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelvalve osakonna juhataja Reio Vesiallik lükkab tagasi väited, nagu oleks Soo tänav juba ammu valmis ning püsis suletuna linnavalitsuse lindilõikamise tõttu.

Vesialliku kinnitusel viidi Tallinna Kommunaalameti tellitud Soo tn (Põhja pst-Tööstuse tn) rekonstrueerimise ehitustööd viidi tõepoolest läbi ajavahemikul 29.04 - 30.08.2013, mille käigus teostati Soo tn sõidutee rekonstrueerimine, kergliiklustee rajamine, nõuetele vastava tänavavavalgustuse rajamine ja sademevee ärajuhtimise parandamine. «30. augustil toimus ka rekonstrueerimistööde ülevaatuse komisjoni poolt teostatud tööde ülevaatus, mille käigus fikseeriti mitmed puudused ja vaegtööd, mille likvideerimiseks anti ehitajale vastavalt komisjoni otsusele aega kuni 11.septembrini,» ütles Vesiallik.

«Soo tänava rekonstrueerimistööde teostamisel fikseeritud vaegtöödena võib välja tuua kohatist kõnnitee asfaltkatte pealmise kihi poorsust, hoonete sissepääsudele rajatud treppide dolomiitkividest astmete fikseerimisprobleeme, vaegnägijatele ülekäiguradadele paigaldatud braikivide vuukide vormistamist ning ehitustööde käigus vigastatud hoonete fassaadide korrastamist,» tõi Vesiallik näiteid.

Ta selgitas, et 30. augustil Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna poolt koostatud Soo tänava avamise pressiteate avaldamisel lähtuti asjaolust, et tänava rekonstrueerimistööd on jõudnud lõppetappi ning Eesti Arhitektide Liidu Noortekogu soovis korraldada Mere puiesteel noorteaktsiooni mis sulgeks tänaval ühe sõiduraja kuni 1. septembrini, jättes Mere puiestee äärde ruumi jalakäijatele ja ratturitele.

«Arvestades Arhitektide Liidu Noortekogu poolt korraldatava aktsiooni mõju liikluskorraldusele septembrikuu alguses ning asjaolu, et Soo tänaval on jäänud teha veel mõningad viimistlustööd, mis ei mõjuta otseselt liiklusturvalisust, avati tänav 30. augustil liiklusele, et vähendada liikluskeerises toimetavate vanemate pingeid uue õppeaasta alguses,» lisas Vesiallik.

Ta tuletab inimestele meelde, et tööde teostamise piirkonnas tuleb endiselt olla tähelepanelik, järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid ning reguleerijate korraldusi.

Vesialliku sõnul avatakse Soo tänav Tallinna Linnavalitsuse poolt peale vaegtööde teostamist septembrikuus.

Tagasi üles