Riigiamet soovitab Stroomi metsa kohaliku kaitse alla võtta

Kolde puiestee korterelamud Stroomi metsa ääres.

FOTO: Peeter Langovits.

Riigi keskkonnamet leidis pärast asjaoludega tutvumist, et Stroomi metsa riikliku loodus- või maastikukaitseala moodustamine pole otstarbekas.


Selle asemel soovitab keskkonnaamet metsa kohaliku kaitse alla võtta. Niisugusele otsusele jõuti pärast Tõnu Ploompuu koostatud ekspertarvamuse läbivaatamist ning kohapeal oludega tutvumist.

Riikliku kaitseala moodustamise jaoks on piirkond ametnike hinnangul olnud ja on jätkuvalt suuresti mõjutatud inimtegevuse poolt. «Alal võib leida vaid fragmente võimalikest elupaigatüüpidest ning nad ei ole esinduslikud või haruldased, lähtudes riikliku looduskaitse- või maastikukaitseala moodustamise eeldusest,» seisab riigi keskkonnaameti poolt Tallinna keskkonnaametile saadetud kirjas.

Uuritud alal kasvav roosa merikann on ekspertide hinnangul kolmanda kategooria kaitsealune liik ning tema kasvukohtadest peab olema kaitstud vähemalt kümme protsenti. Selle liigi esinduslikumad elupaigad on aga mitmel Põhja-Eesti kaitsealal. Ka linnustiku osas ei saa Stroomi metsa piirkonda lugeda Eesti kontekstis oluliseks pesitsusalaks kaitsealustele liikidele, leidis keskkonnaamet.

Samas tõdetakse kirjas, et kindlasti on Stroomi mets rohealana tähtis mitmetele linnuliikidele, eelkõige värvulistele ning võimaliku peatus- ja toitumisalana läbirändavatele linnuliikidele.

«Oluline on, et Tallinna linnas säiliks selline metsa- ja niiduala, mis omab tähtsust rohevõrgustiku toimimise seisukohalt kui on puhkealaks linnaelanikele, kuid Stroomi metsa riikliku kaitse alla võtmist keskkonnaamet ei pea põhjendatuks ja ei kavanda.
Stroomi metsa ja teda ümbritseva loodusilmelise maastiku, eelkõige uuritud ala ekspertiisis nimetatud Merimetsa laienduse võtmine kohaliku kaitse alla on aga kindlasti soovitav,» lõpeb riigi keskkonnaameti juhataja kohusetäitja Allan Piiki allkirja kandev kiri.

Ettepanekuga võtta Stroomi mets kaitse alla tuli välja Pelgulinna selts, mille liikmed kardavad, et Põhjaväila rajamise käigus võidakse läbi Stroomi metsa kavandada ja rajada magistraaltee, mis roheala hävitaks. Seltsi liikmed korjasid kaitseala moodustamise poolt üle 6500 allkirja, kuid siiani on nad saanud metsa tuleviku osas ametnikelt vaid põiklevaid vastuseid.

Loe ka neid

Tagasi üles