MARI PARTS

Oktoobris alustab Tallinnas tööd Euroülikool. Dokumentide vastuvõtt algas teisipäeval ja kestab 19. augustini.

Euroülikooli rektori akadeemik Jüri Martini sõnul on vastavatav kool mittetulunduslik eraõiguslik õppeasutus, mis on loodud paar aastat tegutsenud Eesti Euroinfo Ühingu baasil. Kooli kulutused õppetööks ja materiaalse baasi arendamiseks kaetakse üliõpilaste õppemaksudest, mille suurus on 24 000 krooni õppeaastas.

Jüri Martini sõnul tuntakse kooli vastu suurt huvi. Reedeks oli esitatud küll vaid üks avaldus, aga uudistamas on käidud rohkesti.

Martini sõnul kavatsetakse kooli vastu võtta 150-200 tudengit. Et kooli saaks avada, peaks neljast erialast igal õppima vähemalt kakskümmend inimest.

Ülikooli vastuvõtmisel arvestatakse kandidaadi lõputunnistust ja riigieksamite sooritamise sertifikaati. Martin märkis, et sissesaamist need dokumendid ei mõjuta, nende esitamine on vajalik selleks, et saada aimu üldisest tasemest.

Kooli saamiseks tuleb sooritada sisseastumiskatsed, mis koosnevad võõrkeele testist, vestlusest erialalise sobivuse selgitamiseks ja esseest.

Martini sõnul hakkavad euroülikoolis lugema nii Eesti kui välisriikide lektorid. Kindlat õppejõudude arvu Martin praegu nimetada ei osanud, tema sõnul on läbirääkimised käimas paljudega.

Ülikooli avamise motiivina nimetas Martin tungivat vajadust asjatundliku kaadri järele. Kooli lõpetajad saavad ettevalmistuse tegelemaks eurointegratsiooniga.

«Praegu pole Eesti seaduste kohaselt erakõrgkoolil võimalik oma lõpetajatele bakalaureuse kraadi anda, kuigi meie kooli õppeprogramm vastab oma mahult täielikult bakalaureuse kraadi nõuetele,» märkis Martin.

Eurointegratsiooni büroo juhataja Henrik Hololei vastavatavat ülikooli kommenteerida ei soovinud. «Mul pole selle kohta piisavalt infot ja pole nendega ka mingit kontakti,» sõnas Hololei. Välisministeeriumi Euroopa Liidu büroo direktor Kyllike Sillaste polnud samuti koolist midagi kuulnud.

Jüri Martini sõnul on nad kooli avamisest informeerinud nii toonast euroministrit Andra Veidemanni kui ka peaministrit Mart Siimanni. Martin kinnitas, et nad loodavad teistes eurostruktuurides töötavate inimestega koostööd teha põhiliselt infovahetuse näol.

    Tagasi üles