Kloostri Aidas saab kirjandust kuulata

Kloostri Ait

FOTO: Kultuurikava.ee

Theatrumi ja TLÜ Kirjastuse koostöös leiab 31. jaanuaril, 15. veebruaril ja 07. märtsil kell 20 Kloostri Aidas aset kolmest kuulamisõhtust koosnev sari, mille käigus kannavad Theatrumi näitlejad ette Dante Alighieri (1265-1321) eepilise poeemi «Jumalik komöödia» esimese osa, 33 laulust koosneva «Põrgu».

Igal kuulamisõhtul loetakse ette 11 laulu. Kuulajail aitavad kommentaaride-lühiloengutega Põrgus orienteeruda Tallinna Ülikooli professorid Ülar Ploom, Marek Tamm ja Itaalia suursaadik Marco Clemente.

Dante «Jumalik komöödia» on allegooria hinge teekonnast Jumala juurde, kujutades minategelase rännakut Põrgusse, Purgatooriumi ja Paradiisi 1300. aasta ülestõusmisnädalal. See pole lihtsalt Dante kui autori fantastiline nägemus, vaid kannab endas keskaja intellektuaali püüdu esitada täielik ja süstemaatiline pilt kogu universumist, milles ajalooline maailm suhestub Jumala ettemääratud igavikulise korraldusega.

 Dante poeem on võrdväärne hiliskeskaja summa’dega, teoloogiliste-entsüklopeediliste filosoofiatega, ent selle funktsioon on ikkagi teine: lugejat kutsutakse asetuma sellise nimitegelase rolli, kes tunnistab ja kogeb inimeseks olemise ülevust ja traagikat, mis on kõige otsesemalt seotud inimese vabal tahtel konkreetsetes ajaloolistes situatsioonides tehtud valikutega, mille eest tal tuleb igavesti vastutada. Ka ilma ajaloolisse ja poliitilisse tausta ning hiliskeskaja mõttemaailma süvenemata on «Jumalikku komöödiat» võimalik nautida kui suurepärast kunstiteost, mille autor hiilgab rikkaliku kujutlusvõime ja oivalise vormitajuga.

Tagasi üles