Tallinn tühistas pikapäevarühmade tasud

Pikapäevarühmades teevad algklassilapsed ära kodutööd ja saavad ka mängida ning süüa, kuni vanemad tööpäeva lõpetavad.

FOTO: Urmas Luik/ Pärnu Postimees.

Tallinna linnavalitsus teatas õiguskantslerile saadetud kirjas, et haridusamet tühistas neljas munitsipaalkoolis kehtinud pikapäevarühmade tasud.

Haridusamet on kehtetuks tunnistanud Paekaare gümnaasiumi, Lasnamäe üldgümnaasiumi, Pae gümnaasiumi ja Inglise kolledži käskkirjad või käskkirjade punktid, mis kehtestasid pikapäevaringide või –rühmade tasud, märkis Tallinna abilinnapea Merike Martinson õiguskantsler Indrek Tederile saadetud kirjas.

Samuti saadeti Tederi soovitused edasi Gustav Adolfi gümnaasiumi koolituskeskusele seisukoha võtmiseks, sest GAGis korraldab pikapäevarühma sihtasutus.

Haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaar ütles, et sel kevadel otsus pikapäevarühmade tasusid ei mõjutanud, sest tühistav käskkiri hakkab kehtima 1. juunist. «Kuna hinna kehtestamisel ei olnud lähtutud ühtsetest alustest ja pikapäevarühmade tasu ei olnud kooliti ühesugune, tunnistati haridusameti juhataja 28. mai käskkirjaga alates 1. juunist need tasud kehtetuks,» selgitas Jürisaar.

Õiguskantsler Indrek Teder tuvastas menetluse käigus, et Tallinn pole enne pikapäevarühmade tasu kehtestamist korralikult selle õiguspärasust analüüsinud ning seetõttu on selles mitmeid rikkumisi. Teder saatis mai alguses Tallinna linnapeale kirja soovitusega need puudused kõrvaldada.

Õiguskantsler leidis küll, et seadustest ei nähtu selget keeldu võtta pikapäevarühmas osalemise eest tasu, kuid pikapäevarühma õiguslik regulatsioon ja rahastamise korraldus tuleb üheselt sätestada põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.
 

Tagasi üles