Eesti ja Soome allkirjastavad transpordiühenduse memorandumi

Tunnel

FOTO: AFP / Scanpix

Uue aasta algul, 5. jaanuaril, allkirjastatakse Tallinnas kuue asutajapartneri vahel Soome-Eesti transpordiühenduse algatuse vastastikuse mõistmise memorandum, mis peaks looma kindlama juriidilise aluspinna Helsingi ja Tallinna vahelise merealuse tunneli rajamisele.

Memorandumile kirjutavad alla Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna linna, Helsingi linna, Helsingi-Uusimaa piirkonnanõukogu ja Harju maavalitsuse esindajad.

«Laiapõhjalise memorandumiga kavandatud meetmed annavad uut hoogu Helsingi ja Tallinna vahelisele koostööle transpordi valdkonnas. Tunnel  suurendaks oluliselt reisijate ja kauba liikumist kahe pealinna vahel ning oleks otsustavaks sammuks kaksiklinna idee elluviimisel. Lõppkokkuvõttes kõrvaldaks see ka pudelikaela üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) Põhjamere-Balti-suunalises koridoris,» märkis Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas.

Memorandumi üldised eesmärgid on Soome ja Eesti vahelise dialoogi ning piiriülese koostöö intensiivistamine, eelkõige liikuvuse ja digitaalvaldkondades, majandusliku lõimumise toetamine, ühise tööjõuturu arendamine ning majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja hariduslike sidemete loomine.

Memorandumiga luuakse mitteformaalne  koostöövõrgustik, mida nimetatakse Soome-Eesti transpordiühenduse algatuseks. Võrgustikuga võivad hiljem liitud kõik huvitatud osapooled assotsieerunud partneritena.

Sellega nähakse ette mitmed  meetmed, mis aitavad  edendada Helsingi ja Tallinna vahelise püsiühenduse loomist. Sellisteks meetmeteks on eelkõige transpordipüsiühenduse täieliku teostatavusuuringu läbiviimise toetamine, digitaalsete transporditeenuste sünkroonimine kahe pealinna vahel, sh ühine piiriülene ühistranspordipilet ning arukate transpordi e-teenuste pilootprojektide toetamine.

Loe ka neid

Tagasi üles