Linnavalitsus tõstab lapsehoiuteenuse hüvitise määra

Lastehoid.

FOTO: Dmitri Kotjuh

Tallinna linnavalitsus kehtestab homsel istungil lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2017. aastal kuni 150 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

Tallinna linnavolikogu 2007. aasta määruse kohaselt on hüvitise määr ühe lapse kohta võrdne koolieelsetele munitsipaallasteasutustele eelarve jaotamise aluseks oleva summaga ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.

Määruse kohaselt makstakse hüvitist sada protsenti hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise pooleteisekordse määraga võrdne või sellest suurem, ja 50 protsenti hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast.

Tallinna linna eelarves on lapsehoiuteenuse hüvitiste maksmiseks 2017. aastal ette nähtud 984 070 eurot. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. jaanuarist.

2016. aastal oli lapsehoiuteenuse hüvitise määr Tallinnas 140 eurot kuus.

Tagasi üles