Vabaõhukooli teel algab remont

FOTO: Linnavalitsuse pressiteenistus

Viamer Grupp alustab esmaspäeval, 2. oktoobril Vabaõhukooli tee, Kose tee ja Rahvakooli tee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega.

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud, ligipääs on tagatud ainult kohalikele elanikele, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Ümbersõit linnast väljuval suunal toimub Kose tee – Puhkekodu tee – Metsakooli tee – Rahvakooli tee kaudu ja linna siseneval suunal Rahvakooli tee – Puhkekodu tee – Kelluka tee – Narva mnt – Kose tee kaudu.

Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimistööde mahus korrastatakse 6,5 meetri laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee, paarisnumbritega majade poolsele küljele rajatakse kahe meetri laiune kõnnitee ning rajatakse 16 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaal olevad kaevud. Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse rekonstrueerimistööde lõigus ASi Tallinna Vesi finantseerimisel kanalisatsioonitorustik.

Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimisprojekti koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 17. november 2017 ning ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,18 miljonit eurot.

Tagasi üles