Rohelised kaebasid Reidi tee kohtuotsuse edasi

Tallinnas Kadriorus avaldati mullu sügisel meelt kavandatava Reidi tee vastu.

FOTO: Liis Treimann

6. septembril otsustas Tallinna halduskohus mitte rahuldada MTÜ Eesti Rohelise Liikumise kaebust tühistada Reidi tee II etapi ehitusluba, täna esitas organisatsioon ringkonnakohtule sellekohase apellatsioonkaebuse.

«Muuhulgas on kaebuse sisuks asjaolu, et otsuse koostamisel ei rakendanud Tallinna halduskohus keskkonnaasjades kohalduvat ettevaatuspõhimõtet, millest lähtuvalt on hoopis vastustaja kohustus nii avalikkust kui ka kohust veenda selles, et plaanitud tegevus on ohutu, mitte vastupidi. Lisaks viitas kohus alles otsust välja kuulutades olulistele asjaoludele, mille kohta on tõendid esitamata, kuigi oleks pidanud juhtima tähelepanu asjaolude esitamise ja tõendamise vajadusele juba kohtumenetluse käigus. Sellega rikkus Tallinna halduskohus uurimispõhimõtet, teatades alles kohtuotsuses, et kaebaja oleks pidanud esitama täiendavaid tõendeid keskkonnamõju esinemise kohta,» selgitas MTÜ Eesti Roheline Liikumine projektikoordinaator Mihkel Annus.

«Veelgi enam, halduskohus ei saa oma otsuses asuda haldusorgani vigu parandama või puudulikult motiveeritud otsust keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta sisuliselt täiendama, mistõttu peaks kohtuotsus kuuluma ülevaatamisele,» lisas ta.

«Meie eesmärk on seista selle eest, et sarnastes olulistes keskkonnahoiu küsimustes tegutsetaks ettevaatusprintsiibist lähtuvalt. Keskkonnamõju hindamise läbiviimise protsessi tulemus peaks olema läbipaistev ning kõiki pädevaid osapooli kaasav lahendus, mis päädiks suurenenud keskkonnakasuga,» kinnitas Annus.

Tagasi üles