Graafik: Tallinna lähistele ehitatakse uus kiirtee

Tallinna-Pärnu maanteel asuva Kanama vidukti juurde kavandatakse veelgi suuremat liiklussõlme koos kergliiklustee, tunnelite ja müratõkke seinaga.

FOTO: Küllike Rooväli/Postimees

Juba järgmisel aastal algab Tallinna külje all kohalikud elanikud ärevile ajanud uue kiirtee ehitus, suurejoonelised tööd peaksid päädima Keilast mööda suunduva uue maantee ehitamisega.

Maanteeamet plaanib senise Kanama-Keila lõigu ehitada 2+2 maanteeks, selleks tuleb lammutada senine Valingu viadukt, ehitada Kanama viadukti juurde uus mitmetasandiline liiklussõlm ning piirata Saue linn müratõkkeseinaga.

Nii Keilas kui ka Sauel kohalike inimeste küsimuste turmtule alla jäänud maanteeameti  planeeringute osakonna projektijuht Mart Michelise sõnul suhtuvad inimesed uude projekti hästi kahtlustavalt, sest arvatakse, et kõik on juba ära otsustatud.

«Me üritame olla läbipaistvamad ja tulime seekord välja tööversioonidega,» rääkis Michelis Postimehele. Ta tõi näiteks, et Valingu-Keila lõigul on tegu alles eskiisiga, mille põhjal alles hakatakse projekti tellima.

«Praegu on mul tunne, et ei ole vist hea nii vara välja tulla, sest inimesed ei mõista, et mõni asi võib veel lahtine olla,» tunnistas ametnik.

Valingu viadukt lammutatakse

  • Noolt liigutades on võimalik võrrelda praegust maanteed tulevasega.

Michelise sõnul on Kanama-Keila vaheline lõik Eesti üks tihedaima liiklusega maanteid ning lühikesel lõigul on mitu suure liikluskoormusega ristmikku, mis tekitavad põhimaanteel liiklusohtu. Sel lõigul on toimunud mitu inimvigastustega liiklusõnnetust.

«Täna ei saa Saue ja Keila vahel möödasõitu teha, sest seal on ohtlik, auto on autos kinni,» iseloomustas ta praegust olukorda. Suure liikluskoormuse tõttu on vaja see lõik ehitada 2+2 rajalise maanteena ning ristuvate teede ühendused muuta eritasapinnalisteks.

Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 30–38 Kanama – Keila lõik kuulub üle-euroopalisse transpordivõrku TEN-T ning on osa Tallinna ringteest, mis suundub Paldiski sadamasse. Põhimaantee nr 11 (E 265) kulgeb marsruudil Tallinn (Väo) – Keila – Paldiski – Kapellskär.

Esimesena hakatakse uuendama Saue ja Valingu vahelist lõiku ja seal algavad teetööd juba järgmisel aastal. Senine Valingu viadukt lammutatakse ja ehitatakse uus. Tänu uuele ülesõidule tekib võimalus viaduktist endast moodustada liiklussõlm, kus viadukti alla tulevad kogujateed, mis ühendatakse mõlemalt poolt põhimaanteed parempööretega.

«Kui me räägime Kanama – Valingu lõigust, siis otseselt ei suleta ühegi kohaliku tee või riigitee ühendust põhimaanteega. Küll muutuvad tänased ristmikud eritasapinnalisteks,» selgitas Michelis.

Suurem muudatus puudutab Vanamõisa ja Aila küla ning Saue linna Tõkke tänava piirkonda, kus praegused vasakpöörded asendatakse Valingu viaduktide alt kulgevate ühendusteedega. Tee ületamiseks rajatakse kaks jalakäijate tunnelit, üks kulgeb raudtee ja teine põhimaantee alt.

Saue ja neljarealise maantee vahele rajatakse müratõkkesein. Valingu sõlme 2,5 km lõigu ehituseks on kavandatud 10 miljonit eurot, ülejäänud lõikude täpne hind selgub projekteerimise käigus. Teelõik peab saama valmis 2019. aastaks.

Valingu viadukt

FOTO: Google Maps / Ekraanitõmmis

«Kui me räägime teises lõigust ehk n-ö Olerexi ristmikust Sauel, siis selle ehitamise kava ei ole veel paigas, kuna uus teehoiukava veel ei kehti,» sõnas Michelis. Kõigi eelduste kohaselt hakatakse maanteed laiendama 2023.–2025. aastal, samal ajal on kavas ka tööd Valingu-Keila lõigul.

  • Noolt liigutades on võimalik võrrelda praegust maanteed tulevasega.

«Mis puudutab Valingu – Keila eskiisprojekti, siis esialgse lahenduse järgi kavandatakse Pähklisalu ja Tutermaa teede ühendused kogujateede kaudu, mis kulgevad paralleelselt põhimaantee ääres,» selgitas Michelis. Kõige suurem muutus toimub Alajaama teel, kus Saue linna liikumiseks tuleks esialgse lahenduse järgi sõita tänase põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski ja põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee ringristmiku kaudu.

  • Valingu sõlme lõigu (km 32,0–34,5) aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2015. aastal oli 9428 autot ööpäevas, raskeliiklus moodustab sellest kümme protsenti.
  • Saue liiklussõlme lõigu (km 30,1–32,0) aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2015. aastal oli 9480 autot ööpäevas, raskeliiklust 11 protsenti.

Jõeluhale uus maantee

Sauel toimunud koosolekul jäi paljudele arusaamatuks, miks on kavas nii suurejoonelised mitmetasandiliste liiklussõlmede ehitused, kui Kanama viadukti pole plaanis uuendada ning Keilasse jõudes ootavad sõitjaid ees kitsukesed ringristmikud.

«Keila linna senised ringristmikud on koostatud arvestusega, et tulevikus võivad need  jääda n-ö Keila linna sisetänavateks,» selgitas Michelis. Nimelt on kavas ehitada uued ümbersõidud nii Keilast lõuna kui ka põhja poole. «Tänasel hetkel ei saa veel täpselt öelda, millal peaksid kõnealused (Keila lõuna- ja põhjapoolne – toim) ümbersõidud realiseeruma. Võimalik ümbersõitude rajamise aeg on pärast 2030. aastat,» sõnas Michelis.

Kuigi elanikel oli 20. oktoobrini aega esitada ettepanekuid, sõnas Michelis Saue kokkusaamisel korduvalt, et mitte kõik ettepanekud pole oodatud. «Kõne alla ei tule ettepanekud, mis on seotud põhimaantee jätmiseks 1+1 rajaliseks või samatasapinnaliste ristmike säilitamist ringristmike lahendusena,» selgitas ta oma tookordseid väljaütlemisi.

Müratõkkeseinad on kavas rajada ainult kohtadesse, mis on mürauuringu järgi põhjendatud. «Kuid see ei tähenda omakorda seda, et tulevikus ei pruugita neid rajada, kui see vajadus ja põhjendatus peaks esile kerkima. Me monitoorime seda lõiku ka tulevikus,» lubas ta.

Ametniku sõnul oli kõige teravamad probleemid Saue ühendusteedega. «Saue linna Meistri, Laanesoo ja Tammetõru tänava elanikud ei soovinud, et kavandatava Valingu sõlme ja Tõkke tänava ühendusteelt oleks võimalik otse saada kõnealustele tänavatele. Arvestasime kohalike elanike soove ning koostöös kohaliku omavalitsusega otsustasime need ühendused ära jätta,» rääkis ta.

Teetööde ajakava

  • Valingu sõlme lõigu (km 32,0–34,5) ehitus on kavandatud aastateks 2018–2019.
  • Saue liiklussõlme lõigu (km 30,1–32,0) ehitus on kavandatud esialgse (kinnitamata) kava järgi aastateks 2023–2025.
  • Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinn ringtee km 34–38 Valingu – Keila lõigu ehitus on kavandatud esialgse (kinnitamata) kava järgi aastateks 2023–2025.

Loe ka neid

Tagasi üles