Tallinna abilinnapea Belobrovtsev: meie hinnangul ei pea Glebova ametist taanduma

Tondiraba jäähalli juhataja Jelena Glebova.

FOTO: Jaanus Lensment

Kuigi Tallinna spordi- ja noorsooameti audit leidis, et Tondiraba spordikeskuse juhtkond eesotsas endise iluuisutaja Jelena Glebovaga on ametisse sobimatu, ei seisne abilinnapea Vadim Belobrovtsevi (Keskerakond) hinnangul juhataja vastutus ametist taandumises.

Belobrovtsevi sõnul on auditis kirjeldatud Tondiraba spordikeskuses poolteist aastat tagasi toimunut ja praegu on asjad teistmoodi.

«Meie hinnates ei ole juhataja vastutus antud juhul ennast olukorra parandamisest taandada, vaid eelkõige tõhus töö rikkumiste ja kitsaskohtade likvideerimisel. Nii on asutus tänaseks päevaks auditis kirjeldatud puudusi ja vajakajäämisi enamasti kõrvaldanud, teinud järeldusi ja korrastanud asjaajamist,» lausus ta.

Belobrovtsev lubas, et kindlasti tuleb lähiajal ka järelaudit, mille alusel teeb linnavalitsus järeldused, kas ja kuidas on asutuse juhataja Glebova tööga hakkama saanud.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon sai tänasel istungil Tallinna linnavalitsuse esindajatelt ülevaate korruptsioonivastase seaduse nõuete täitmisest linnavalitsuses ja linna asutustes, muu hulgas Tondiraba spordikeskuse osas läbiviidud sisekontrollisüsteemi hindamise auditist.

Erikomisjoni esimehe Andres Herkeli (Vabaerakond) sõnul on endiselt arusaamatu, miks jäeti Tondiraba spordikeskuse audit viieks aastaks ametisiseseks kasutamiseks. «Tondiraba spordikeskuse juhi ametikohustused, mida asutuse põhimääruse järgi ei tohiks edasi delegeerida, olid edasi antud asejuhile. Protseduuri reegleid asutuses polnud. Nüüdseks on olukord spordikeskuse teatel paranenud, kuid järelauditit veel tehtud ei ole,» märkis Herkel.

Herkel lisas, et erikomisjon otsustas arutelu jätkata 14. detsembril, et ära kuulata ka Tallinna linnapea ja endine abilinnapea.

Ametisse sobimatu juhtkond

2016. aastal viis Tallinna linna sisekontrolöri teenistus läbi auditi «Tondiraba spordikeskuse sisekontrollisüsteemi hindamine». Auditis leiti, et asutuse juhtkond ei sobi ametisse. Muu hulgas märgiti auditis, et selline võimu ja paljude valdkondade koondumine ühe isiku, juhataja Jelena Glebova kätte, ilma et seda kontrollitaks, kätkeb korruptsiooniohtu.

Komisjoni istungil andsid ülevaate Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ja linna sisekontrolör Arvo Teder.

Tallinna linnavolikogu esimees ja endine abilinnapea Mihhail Kõlvart teatas pressiteate vahendusel, et meedias levivad valeväited, justkui Tallinna linnavalitsus varjas Tondiraba spordikeskuse töö puudujääke ning hoidis asutuse tegevuse auditi tulemusi sahtlis.

«Väide sellest, et auditi tulemusi varjati meelega avalikkuse eest, on absurdne. Esiteks, ehkki Tondiraba spordikeskuse audit pidi olema läbiviidud plaanilise tööna, alustati sellega varem, kuna oli laekunud info, et spordikeskuses võib olla tegemist rikkumistega,» sõnas Kõlvart.

Teiseks pöördus linna sisekontrolöri teenistus Kõlvarti sõnul juba auditi alguses (6.06.2016) politsei poole selleks, et välja selgitada, kas spordikeskuses võis olla tegemist seaduserikkumistega. Ka auditi lõppemise järel leidis sisekontroll, et kuna keskuse juhtimisel esinevad tõsised puudused, siis 10. jaanuaril saatis sisekontrolöri teenistus politseile auditi lõpparuande. «Teave menetluse alustamise kohta puudub,» rõhutas Kõlvart.

Kõlvart märkis, et Tondiraba spordikeskuse juhataja asetäitja, kelle töö osas olid peamised pretensioonid, lahkus ametist vahetult pärast auditi lõppemist. Asutuse juhatajale pandi südamele ja kohustuseks vigade parandamine ja puudujääkide kõrvaldamine.

«On ilmselge, et linnavalitsus ise initsieeris nii auditi läbiviimist kui ka selle tulemuste avalikustamist, tuues need linnavalitsuse istungile ning asudes koheselt ka auditis tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisega,» lisas Kõlvart.

Loe ka neid

Tagasi üles