Halduskohus jättis GAGi uue hoone naabri kaebuse rahuldamata

GAGi uue õppehoone avamine.

FOTO: Tairo Lutter

Tallinna halduskohus jättis rahuldamata naabri kaebuse Vana-Kalamaja 9 õppehoone laiendamiseks antud ehituslubade õigusvastasuse tuvastamise nõudes.

Kohus asus seisukohale, et kõik hoone laiendamiseks antud ehitusload olid antud õiguspäraselt ning linna tegevus on olnud õiguslikult korrektne, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

GAGi uue hoone naaber Sandra Jõgeva vaidlustas tänavu kevadel ehitusloa, millega linn soovis rekonstrueerida Vana-Kalamaja 9 hoone Gustav Adolfi gümnaasiumi algklasside õppehooneks. Nimetatud ehitusloa alusel oli hoonet lubatud laiendada kuni 33 protsenti.

Oma õiguste kaitseks kohtusse pöördunud naabermaja korteriomanik leidis kaebuses, et vaidlustatud ehitusluba on õigusvastane ja nõudis linnaplaneerimise ameti tänavu 3. märtsil väljastatud ehitusloa tühistamist, kuivõrd kaebaja hinnangul ületas laienduse maht lubatud 33 protsenti.

Linnaplaneerimise amet tunnistas märtsis väljastatud ehitusloa kehtetuks suvel, kuivõrd 25. juulil väljastati uus ehitusluba hoone laiendamiseks üle 33 protsendi ning hoone kompleksseks rekonstrueerimiseks. Uue ehitusloa väljastamise tingis vajadus ehituse käigus projekti muuta. Naaber vaidlustas ka selle ehitusloa, leides, et linn pidanuks läbi viima detailplaneeringu menetluse.

Halduskohus jättis mõlema ehitusloa osas kaebuse rahuldamata ning leidis, et nii 3. märtsi ehitusluba kui ka hilisem ehitusluba olid antud õiguspäraselt ning otsustas kaebuse rahuldamata jätta. Kohus leidis, et esialgse ehitusloa puhul jäi laienduse maht lubatud 33 protsendi piiresse, mistõttu oli ehitusluba väljastatud õiguspäraselt. Hilisema ehitusloa puhul, leidis kohus, et linnal oli õigus anda ehitusluba ilma detailplaneeringuta ning tugineda ehitusloa väljastamisel üksnes eelnevalt väljastatud projekteerimistingimustele. Halduskohtu otsus ei ole jõustunud ja selle peale võib esitada 30 päeva jooksul apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule.

Loe ka neid

Tagasi üles