Sultsi kasiinosaarte detailplaneering jõuab avaliku aruteluni

Üks varinat Märt Sultsi tehisaaartest või kultuurilaidudest, mille suurim ja tähtsaim osa on kasiinosaar. Selle kõrvale jäävad moodsa kontserdisaaliga kultuurisaar ning mõnusaks ajaveetmiseks mõeldud peresaar.

FOTO: OÜ Ars Projekt

Paljassaare tehissaarte detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Põhja-Tallinna valitsuse saalis teisipäeval, 30. jaanuaril kell 16.

Paljassaare tehissaare detailplaneering oli 21. novembrist kuni 19. detsembrini 2017 linnaosavalitsuses ja linnavalitsuse teenindussaalis avalikul väljapanekul, mille jooksul esitati kaks keskkonnateemalisi ettepanekuid sisaldavat pöördumist, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on veel mõni aeg tagasi ulmeprojektiks tituleeritud visioonist saamas käega katsutav reaalsus. Tehissaartel on potentsiaal sobituda hästi perspektiivse Paljassaare sadamaala kasutusotstarbe muutumisega kaasaegseks elu- ja ärikeskkonnaks ning teisalt kujuneda Tallinna üheks oluliseks vaatamisväärtuseks ja vaba aja veetmise kohaks.

Põhja-Tallinnas asuva 27,98 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Paljassaare tehissaarte detailplaneering annab võimaluse rajada Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale kolm omavahel ühendatud tehissaart, kuhu on kavandatud üks kuni üheksakorruseline maa-aluse korrusega ärihoone, üks kuni neljakorruseline maa-aluse korrusega ärihoone ja üks ühekorruseline ärihoone. Lisaks on kavandatud ka jahisadam ning rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga ning linnusaar.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud «Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu» kohane maakasutuse juhtotstarve kauba- ja tootmissadama maast kaubandus- ja teenindusehitise maaks ning laiendada sama juhtotstarvet Tallinna lahe alal moodustatavatele tehissaartele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu number on DP032210.

Kasiinosaarte idee autor ja planeeringu algataja on tollane Kopli kunstigümnaasiumi direktor ja linnavolinik, tänane riigikogu liige, keskerakondlane Märt Sults. Idee tekkimisest kuni planeeringu kehtestamiseni kulub umbes kümme aastat, sest esialgu ühest kasiinosaarest rääkis Sults juba 2007. aasta lõpul ning algatas volikogus ka vastava eelnõu. Linnavalitsus otsustas 2008. aasta alguses Sultsi eelnõud osaliselt toetada.

Sama aasta oktoobris kinnitas Sults Postimehele, et tal on saarte rajamiseks raha samahästi kui olemas, sest raha pidi selleks pakkuma üks Saksamaa pank. Põhjuseks, miks tehissaarte projekt on niikaua veninud, oli detailplaneeringu menetlus. Sults kurtis juba 2008. aastal, «et Tallinn on niisugune perversne linn, et siin menetletakse ühte detailplaneeringut seitse aastat». Täna võib tõdeda, et Sults oli toona optimist. Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise 4. novembril 2009.

Loe ka neid

Tagasi üles