Tallinn käivitas linnarahva kaasamiseks avaliku ruumi kujundamisse äpi

FOTO: www.tallinn.ee

Tallinna linnaplaneerijad käivitasid kaasamisäpi AvaLinn, mis annab inimestele võimaluse esitada oma ideid ja ettepanekuid avaliku ruumi kohta.

«Katsetame äppi kui vahendit linnaplaneerimise koosloomeks. Kui pilootprojekt õnnestub, on edaspidi plaanis äppi kasutada kõigi olulisemate avaliku ruumi ja tänavate projektide koostamisel,» ütles Tallinna peaarhitekti büroo linnaplaneerija-arhitekt Jaak-Adam Looveer.

«Ideekorjega kogume inspiratsiooni nii avaliku ruumi lahendusele kui ka äpi funktsionaalsuse edasiarendamiseks, et arengud toimuksid vastavalt kasutajate vajadustele,» selgitas Looveer. «Kaasamisäpiga on näiteks võimalik planeeritaval alal ringi liikudes ennast positsioneerida ning sedasi kavandatud ruumist täpsemalt aru saada,» lisas Looveer.

Esialgu saab avaliku ruumi kohta ettepanekuid esitada Põhja-Tallinna ja Kesklinna piiril Skoone bastioni ja Telliskivi kvartali vahelisel alal. Äpis on uut võimalikku avalikku ruumi iseloomustav joonis ja 29 seletavat infopunkti, et ruumilahenduse kaart kõigile paremini mõistetav oleks. Infopunktidele on lisatud fotod tänasest olukorrast kõrvuti tulevikuvisioonidega, mille illustratsioonid on teinud arhitekt Ahti Sepsivart.

«Äpis nähtav avaliku ruumi lahendus sündis koostöös huvigruppidega linna ametitest, piirkonna seltside, linnakorralduse ja arhitektuuri tudengite ning ettevõtjatega, kelle üsnagi erinevaid ettepanekuid on linnaplaneerijad tasakaalustatult arvestanud. Nüüd ootame piirkonna arengule veelgi avaramat linna-avalikkuse vaadet, et seejärel kokku panna lõplik lahendus,» ütles Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd.

Põhja-Tallinna uueneva ruumi visioon on inimsõbralik avalik ruum, kus eelistatakse jalgsi-, ratta- ja ühistranspordiga liikumist. Äpis kuvatud ala on planeeritud oluliseks vaba aja veetmise ja loomevööndiks. Piirkonda on koondunud olulised avalikud hooned ja loomekeskused, mis elavdavad piirkonna kasutust aastaringselt. Telliskivi loomelinnak, Balti jaama turg, kunstiakadeemia, Kultuurikatel, Energia Avastuskeskus ja linnahall pakuvad mitmekülgseid funktsioone ja tekitavad uut loomeenergiat. Ruumilahenduse eesmärk on laiendada nende potentsiaali ka avalikku ruumi ning siduda need tõmbekeskused ja ümbritsevad piirkonnad tervikuks.

Skoone bastioni ümbrusesse loodavad uued pargi- ja rohealad, mitmekülgne avalik ruum ning ohutu liikumiskeskkond toovad linnaruumi aktiivselt kasutama loodetavasti ka lapsed ja seeniorid. Juba praegu on tänu mitmekesisele ühistranspordile piirkonna ühendus teiste linnaosadega väga hea ja võimaldab eelistada ühistransporti isiklikule autole.

Lisaks Kalamaja, Balti jaama ja piirkonda jääva Kesklinna ühe serva elanikele ning ettevõtjatele ootavad linnaplaneerijad ka kõikide teiste linnaelanike ideid avaliku ruumi uuenduste kohta. Ideekorje toimub 18. jaanuarist kuni 18. veebruarini.

Ideekorjega saadud ettepanekuid analüüsitakse ning laiemat diskussiooni tekitanud kitsaskohad arutatakse läbi töötubades. Koosloome eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe avaliku ruumi lahenduse osas, et lähiaastatel ala väljaarendamisele täiskäik anda.

Ala ruumilahendus ja ideekorje platvorm töötati välja Baltic Urban Lab projekti käigus, mida kaasfinantseeritakse Kesk-Läänemere programmist 2014–2020.

Rohkem infot kogu projektist ja eelnevast koostööst leiab Tallinna veebilehelt.

Loe ka neid

Tagasi üles