Prokurör nõuab noorele naisele mehe noaga tapmise eest pikka vangistust Oluliselt täiendatud

Elizaveta Harju maakohtus.

FOTO: Madis Sinivee

Prokurör palus täna Harju maakohtus tunnistada Elizaveta süüdi noore mehe tahtlikus tapmises ning nõudis talle karistuseks 10-aastast vangistust.

Prokuröri sõnul on kohtumenetluse käigus leidnud tõenditega kinnitust, et naine sooritas oma teo tahtlikult ning Elizaveta tuleks mõista süüdi tapmises. Selle paragrahvi järgi saab karistada 6–15-aastase vangistusega. Prokurör märkis, et taotleb noorele naisele karistust kohtupraktika keskmise määra lähedale.

Prokurör leidis, et 21-aastase Elizaveta süüasja puhul on kergendav asjaolu tema puhtsüdamlik kahetsus, raskendavaid asjaolusid ei ole.

Prokurör palus kohtul võtta otsuse langetamisel arvesse seda, et 23-aastasel noorel mehel jäi kuriteo tõttu elu elamata.

Tapetu ema esindaja nõuab moraalse kahju hüvituseks 20 000 eurot

Tapetud Igori ema esindaja palus mõista Elizaveta süüdi tahtlikus tapmises ja karistada teda seaduses ette nähtud maksimummääras.

Ühtlasi taotleb Igori ema esindaja, et Elizaveta hüvitaks noore mehe surmaga emale tekitatud materiaalse kahju 2213 eurot ja menetluskulud 1000 eurot. Materiaalse kahju moodustasid matusekulud, mehe ema saamata jäänud palk aja eest, kui ta oli haiglas poja juures, transpordikulu haiglasse ning haigekassa kindlustuse sõlmimise kulud.

Samuti taotleb ta Igori emale poja surmaga põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks Elizavetalt 20 000 eurot.

«Kohtupraktika järgi võivad lähedased nõuda mittevaralise kahju hüvitamist. Riigikohus on nimetanud erandlikuks asjaoluks näiteks teo tahtlust ja fataalse tagajärge. Igor tapeti olukorras, kus emal polnud mingit põhjust eeldada, et ta oma poja kaotab. Igori surm tekitas emale sügava emotsionaalse šoki ja trauma kogu eluks. Lapse kaotus on emale alati väga raske,» rääkis tapetu ema esindaja.

Kaitsja taotleb süüdistuse ümberkvalifitseerimist

Naise kaitsja palus kvalifitseerida süü ümber surma põhjustamiseks ettevaatamatusest. Kaitsja sõnul ei ole kuidagi tõendatud, et tapmine oli tahtlik. Kaitsja hinnangul ei tohiks neiule mõistetav vanglakaristus olla pikk. Ta palus kohtul võtta arvesse ka seda, et naine kahetseb tegu ja ta on varem kriminaalkorras karistamata.

Tapmise eest näeb seadus ette kuni 15-aastase vangistuse, surma põhjustamine ettevaatamatusest toob süüdimõistmisel kaasa aga kuni kolmeaastase vanglakaristuse.

Kaitsja sõnul ei ole kuidagi tõestatud, et Elizaveta lõi Igorit noaga. Kaitsja tõi esile, et tunnistajad küll nägid, et naine võttis käekotist välja noa, kuid löömise hetkel tunnistajaid ei ole. Noa väljavõtmist nägi pealt seltskonnas olnud Vitali, kuid surmava noalöögi ajaks oli ta eemaldunud põõsastesse ennast kergendama.

«Kõikvõimalikud kahtlused tuleb tõlgendada süüdistatava kasuks. Praegusel juhul ei ole välistatud, et kannatanu ei saanud vigastada mitte löömise, vaid mõne muu liigutuse tõttu. Vitali rääkis kohtus, et nägi enne eemaldumist viimati situatsiooni, kus Elizavetal oli nuga langetatud käes,» rääkis kaitsja.

Tema sõnul ei saa välistada, et Elizaveta hoidis nuga väljasirutatud käes ja Igor võis ise noa otsa kukkuda. Kaitsja tõstis esile ka asjaolu, et naise sündmuskohalt lahkudes oli Igor elus. «Kui Elizaveta oleks tahtnud Igorit tappa, siis oleks ta võinud lüüa noormeest noaga mitu korda, aga ei teinud seda. Tahtlikuks tapmiseks ei saa lugeda ka olukorda, kui neiu jättis raskelt vigastatud noormehe sündmuskohale maha abi kutsumata, kuna kohal oli veel kolm sõpra, kes abi kutsusid,» rääkis kaitsja.

Ka leiab kaitsja, et moraalse kahju hüvitamise nõua 20 000 euro ulatuses ei ole kuidagi põhjendatud.

«Mittevaralise kahju hüvitamist saab nõuda üksnes juhul, kui ilmnevad erandlikud asjaolud. Erandlikuks ei saa pidada surma põhjustamist, sellele peab lisanduma veel mingi kriteerium. Näiteks, kui inimene näeb ise vahetult pealt tapmist või selle tagajärgi. Tapetu ema ei olnud sündmuskohal. Arvestada tuleb ka sellega, et Igor ei elanud koos mitte ema, vaid vanaemaga. Kohtupraktikat vaadates on sarnaste juhtumite puhul moraalse kahju hüvitamiseks välja makstud 2000–3000 eurot. Suurim mittevaralise kahju hüvitis, mida minu teada Eesti kohtud on välja mõistnud, on 5000 eurot,» ütles kaitsja.

Poja surmaga seotud materiaalse kahju hüvitamisega on kaitsja nõus.

Tapetu ema: palun mõista Elizavetale võimalikult karm karistus

Kohtus sai sõna tapetud Igori ema, kes palus mõista Elizavetale karistus kõrgeimas määras, kuna inimesed peavad oma tegude eest vastutama.

«Mingisugune karistus ei anna mulle poega tagasi. Kellelgi pole õigust inimeselt elu võtta. Elizaveta peaks oma vanuses mõistma, mis on nuga ja millised tagajärjed võivad saabuda, kui lüüa noaga inimest,» rääkis naine.

Ohvri ema rääkis, et Igori vanaema kukkus detsembris üksi korteris olles ja murdis jalaluu. Eakas naine pidi öö läbi murtud jalaga esikus lamama, kuna ta ei suutnud telefonini jõuda, et abi kutsuda. Sugulased leidsid naise alles järgmisel päeval, kui nad läksid vaatama, miks vanaema telefonile ei vasta.

«Oleks Igor elus olnud, poleks seda juhtunud,» ütles Igori ema ja puhkes nutma.

Elizaveta oma viimases sõnas: kahetsen tehtut

Elizaveta ütles oma viimases sõnas, et kohtumisele minnes ei soovinud ta kellelegi kehavigastusi tekitada või veel vähem kelleltki elu võtta. Neiu lisas, et ta ei üritanud ennast pärast saatuslikku õhtut varjata, kuna suhtles oma sõpradega edasi ja nad teadsid, kus ta asub. Ta märkis, et kui oleks tahtnud ennast varjata, oleks ta võinud põgeneda välismaale, aga ei teinud seda.

«Ma kahetsen, et ei läinud sel õhtul varem koju. Ma kahetsen tehtut,» ütles naine.

Elizaveta tunnistas eelmisel nädalal avaistungil kohtus pussitamist, kuid eitas tapmissoovi. Elizaveta ütles, et lõi küll noaga 22-aastast Igorit, kuid tema eesmärk ei olnud tappa.

Elizaveta pussitas Igorit 16. juuni õhtul Tallinna lauluväljaku lähedal Valge tänava alguses asuval parkimisplatsil noaga rindkeresse. Enne seda oli viieliikmeline seltskond tarvitanud Lasnamäel alkoholi. Kiirabi toimetas mehe haiglasse, kus ta 3. oktoobril suri.

Kohus langetab otsuse 22. veebruaril.

Loe ka neid

Tagasi üles