Eesti Keskkonnateenused sai prügi vedamata jätmise eest trahvi

Eesti Keskkonnateenuste prügiveoauto.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Tallinna Jäätmekeskus tegi Eesti Keskkonnateenuste ASile Mustamäel jäätmete vedamata jätmise eest 4000 euro suuruse leppetrahvi.

«AS Eesti Keskkonnateenused alustasid prügivedu 1. veebruarist Mustamäe 3. ja 4. jäätmeveopiirkonnas, kuid sellest ajast saadik on Tallinna asutustesse saadetud rohkelt kaebusi vedamata prügi pärast. Linnal on kohustus nõuda vedajalt lepingu täitmist,» ütles Tallinna Jäätmekeskuse juhataja asendaja Kristjan Mark.

Trahviotsuses märgitakse, et töövõtja Eesti Keskkonnateenused AS ei ole alates 1. veebruarist kuni tänaseni suutnud nõuetekohaselt ja õigeaegselt jäätmemahuteid tühjendada.

«Näiteks 19. märtsil jättis töövõtja tühjendamata 132 segaolmejäätmete mahutit ja 20. märtsil jäeti tühjendamata 80 segaolmejäätmete mahutit. Samuti jäi 19. märtsil tühjendamata 29 paberi- ja kartongimahutit,» seisab otsuses.

Töövõtulepingute punkti 9.1 kohaselt on tellijal õigus nõuda leppetrahvi, kui töövõtja rikub lepingust tulenevat kohustust. Eesti Keskkonnateenused AS ei ole teenuse osutamisega selle alustamise ajast alates suutnud tagada töövõtulepingute nõuetekohast täitmist.

«Meil on teada, et Keskkonnateenuste ASil on olnud prügiveoauto juhtide leidmisega probleeme, kuid selle lahendamine on ettevõtte juhtimise küsimus, sest ettevõtteid, kes vedamisega edukalt hakkama saavad, on mitu,» sõnas Mark. «Samuti ei ole meie jaoks veenev, kui prügifirma osutab ebasobivale veograafikule, sest see graafik on välja töötatud nendega koostöös.»

Ainuüksi perioodil 19.–20. märtsil on Eesti Keskkonnateenuste AS jätnud tühjendamata 241 veograafikusse märgitud mahutit. Seega võiks tellija 241 mahuti ilma põhjuseta tühjendamata jätmise eest määrata töövõtjale leppetrahvi summas 12 050 eurot (241 x 50 eurot).

Võttes arvesse rikkumise olulisust ja leppetrahviga taotletavat eesmärki tagada edaspidi jäätmemahutite õigeaegne tühjendamine, peab tellija mõistlikuks vähendada määratava leppetrahvi summat 4000 euroni.

«Igal juhul vabandame Mustamäe elanike ees tõrgete pärast prügiveol ja leiame peatselt toimiva lahenduse kas selle vedaja abil või muul viisil,» sõnas Mark.

Eesti Keskkonnateenuste ASil on kohustus segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete ning paberi ja kartongi mahutite tühjendamiseks ja kogutud jäätmete käitluskohta vedamiseks Mustamäe jäätmeveopiirkondades nr 3 ja 4. Trahvisumma saadakse kätte tasaarvelduse teel.

Loe ka neid

Tagasi üles