EBS ehitaks Tallinna 25-korruselise koolimaja

EBS

FOTO: Teet Malsroos/Õhtuleht

Eesti ainus üleminekuhindamised edukalt läbinud eraülikool EBS kavatseb ehitada Tallinna kesklinna 25-korruselise õppe-, büroo- ja elumaja.

Eskiislahenduse kohaselt peaks Lauteri tänava äärde kerkima ülikoolilinnaku kompleks, kuhu kuuluksid auditooriumid, õppe- ja bürooruumid ning üliõpilaste ja õppejõudude eluruumid. Lisaks soovitakse lahendada üliõpilaste parkimisprobleemid, teatas Raepress.

Kas lubada Ants Lauteri tänav 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist alustada, selle otsustab Tallinna linnavalitsus homsel istungil.

Planeeritav 1,23 hektari (ha) suurune maa-ala asub kesklinnas Rävala puiestee, Liivalaia ja Ants Lauteri tänava vahelisel alal – valdavalt kohas, kus asub Estonian Business School ka praegu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus praeguse koolihoone rekonstrueerimiseks ning kuni 25 maapealse ja kuni kolme maa-aluse korrusega õppe-, büroo- ja eluruumidega juurdeehituse rajamiseks.

Ühtlasi on kavas nõuda heakskiidu korral projekti keskkonnamõju hindamist ning seda, et detailplaneeringu algatamise järel tuleb EBSil viia koostöös linnaplaneerimise ametiga läbi arhitektuurivõistlus uue hoone projekteerimiseks arhitektuurinõuete määramiseks.

Kõrghoone maa-alale jääb OÜ-le EBS Campus kuuluv kinnistu, millel asuvad koolihoone ja garaažid, kuid lisaks ka eraisikutele kuuluvad garaažiboksidega kinnistud, kolm hoonestamata kinnistut ning Tallinna linnale kuuluvad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud.

Planeeritava ala kirdeossa ulatub arheoloogiamälestiseks tunnistatud 13.–16. sajandi asulakoht ja selle 50-meetrine kaitsevöönd.

Linnakeskuses paikneval maa-alal on hea ühendus linna teiste piirkondade, elu- ja töökohtadega.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ EBS Campus, detailplaneeringu eskiisi koostas AS Nord Projekt.

Planeeritava maa-ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne, seal asub nii elamumaa, ärimaa, sotsiaalmaa kui ka transpordimaa sihtotstarbega kinnistuid.

Kontaktvööndis on kuni 30-korruselisi maju, seitse arhitektuurimälestist ja sinna ulatuvad ka selliste arhitektuurimälestiste nagu Tartu mnt 24 elamu, Tallinna Kaasani Jumalaema Sünni kiriku ja Tallinna Jaani seegi kiriku kaitsevööndid.

Seni elluviimata detailplaneeringutest on kontaktvööndis asuva ala kohta kehtestatud Maakri tn 19/21 krundi detailplaneering. Sinna, nn kaksiktornide kõrvale lubatakse ehitada kuni 30-korruseline ärihoone ning kuni 10-korruseline äri- ja parkimishoone.

Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala juhtfunktsiooniks määratud kesklinna segahoonestusala, detailplaneeringuga ei kavatseta teha ettepanekut Tallinna üldplaneeringu muutmiseks.

Kesklinna linnaosa valitsus korraldab pärast algatamist detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse väljapaneku ning avaliku arutelu.

Tagasi üles