Kaitseministeerium kardab Magasini tänaval luuretegevust

Kaitseministeerium kardab, et kui Magasini tänav 35 kinnistule praeguse vangla kohale ehitatakse elumajad, siis on inimestel võimalik oma korteriakendest vaadata otse ministeeriumile kuuluvale kõrvalkinnistule, mis tekitab võimalusi luuretegevuseks.

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kavatseb praeguse Tallinna vangla kinnistule rajada elamurajooni ning vastav detailplaneeringki on selleks koostatud. Kaitseministeerium esitas aga ettepanekud planeeringu muutmiseks, kuna osadest ehitatavatest korrusmajadest avaneb liiga hea vaade ministeeriumile kuuluvale Magasini 31a kinnistule.

«Kaitseministeerium on seisukohal, et ministeeriumi kinnistu julgeoleku tagamiseks on vajalik Magasini 35 detailplaneeringu lahenduse muutmine ja täiendamine,» seisab kaitseministeeriumi asekantsleri Ingvar Pärnamäe linnaplaneerimise ametile saadetud kirjas. «Kaitseministeeriumi nõue on, et planeeritavate hoonete akendest ei oleks võimalik otsevaade ministeeriumi kinnistule. Nõue on tingitud vajadusest minimeerida luuretegevuse võimalusi kaitseministeeriumi kinnistu ümbruses.»

Asekantsler mainis kirjas, et peamised riskid on kinnistu visuaalse vaatluse käigus ministeeriumi territooriumil toimuva jälgimine, samuti elektrooniline luure ja kinnistul paiknevate seadmete töö segamine ehk sabotaaž.

Pärnamäe väitel ei takista kaitseministeeriumi ettepanekud ebamõistlikul määral Magasini 35 arendaja huve, sest jätkuvalt on võimalik rajada nii elumaju kui äriotstarbega hooneid.

Kaitseministeerium on detailplaneeringu muutmiseks teinud ka konkreetseid ettepanekuid. Ühe variandina tuleks osade majade fassaadid kujundada selliselt, et puuduks otsevaade Magasini 31a kinnistule. See tähendab kas majade ühel küljel akendest loobumist või läbipaistmatu klaasi kasutamist. Teine võimalus on ehitada kahe kinnistu vahele piisava kõrgusega varisein.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Peeter Kuimeti sõnul püüab ministeerium lähiajal Riigi Kinnisvaraga kompromissile jõuda. Kuna Magasini 31a kinnistul asub kaitseväe luurepataljon ehk sõjaväeluure, siis julgeolekukaalutlustel ei saa seda teemat pikemalt kommenteerida.

Riigi Kinnisvara turundus- ja kommunikatsioonijuht Madis Idnurm ütles Postimehele, et detailplaneeringu menetluse käigus tuleb naabritega loomulikult läbi rääkida. Tuleb leida niisugune lahendus, mis mõlemale osapoolele sobib. Erinevaid variante on arutatud, aga midagi lõplikku veel pole.

Tallinna peaarhitekt Erik Mänd kinnitas samuti, et Magasini 35 kinnistu detailplaneeringu menetlus on alles pooleli ning kaitseministeeriumi seisukohti mõistlikult ka arvestatakse, et avalikud, riiklikud ja erahuvid oleksid tasakaalus.

«Seda, et kaitseministeeriumi territoorium ei oleks otseselt vaadeldav kõrvalmajadest, on võimalik tagada erinevate vahenditega,» märkis Mänd. «Kaaluda tuleb aga seda, kas riiklike huvide tagamiseks on õige piirata tegevust naaberkrundil või saab huve tagada ministeeriumi oma krundil. See on kaalumise koht ning tasakaal tuleb leida.»

Ta lisas, et loomulikult on võimalik ehitatavatele hoonetele seada mingid arhitektuursed nõuded või püstitada kõrge tara. Läbirääkimised alles käivad.
 

Tagasi üles