Venekeelse hariduse küsimus pani Keskerakonna parteidistsipliini proovile

Tallinna linnavolikogu istung.

FOTO: Peeter Langovits

Linnavolikogu otsustas teisipäeval taotleda vabariigi valitsuselt luba kasutada neljas Tallinna gümnaasiumis õppekeelena vene keelt, kuid otsuse langetamine seadis Tallinnas ainuvõimul oleva Keskerakonna parteidistsipliini küsimuse alla.


Eelnõu, millega linnavalitsus taotleb Kesklinna vene gümnaasiumi, Linnamäe vene lütseumi, Tõnismäe reaalkooli ja Haabersti vene gümnaasiumi õppekeeleks vene keelt, hääletati üleeile toimunud volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni istungil üksmeelselt maha. «Poolthääli ei olnud, seitse komisjoni liiget olid vastu ja viis erapooletud. Seega polnud haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul ühtegi liiget, kes oleks olnud selle eelnõu poolt,» teatas komisjoni esindaja Andra Veidemann. Viis erapooletut olid ilmselt keskerakondlastest linnavolinikud.

Kui tavaliselt esitavad Keskerakonda kuuluvad volinikud eelnõusid ette kandvatele linnavalitsuse liikmetele toetavaid küsimusi, siis seekord pidi volikogu kõnepuldis seisnud abilinnapea Mihhail Kõlvart vastama ka parteikaaslaste ebamugavatele küsimustele.

Sama istungi alguses olid IRLi esindajad Kõlvartile ette heitnud vassimist ning selles kahtlustasid opositsionäärid teda ka koolide taotluse arutelu ajal. Linnavolinik Andres Luus tahtis teada, miks on Haabersti vene gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokollis kirjas, et koosolekust võttis osa kuus inimest, kuid vene keele poolt hääletas seitse inimest. Kõlvart nimetas seda tehniliseks veaks.

Abilinnapea rõhutas oma esinemises kooli hoolekogu ehk lastevanemate tahte tähtsust ning vajadust anda neile võimalus otsustada, mis keeles nende lapsed oma hariduse saavad. Samuti eitas Kõlvart igasuguseid kuuldusi, nagu ta oleks mõjutanud koolide hoolekogusid taotlema vene keelt õppekeeleks.

Pärast tunniajalist tulist arutelu pandi küsimus hääletusele ning 40 keskerakondlase häälega otsustati koolide taotlust toetada. Kohalolnud keskerakondlastest jätsid vaid Kaja Laanmäe ja Vladimir Panov hääletamata. Oma poolthääled andsid ka need keskerakondlastest haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed, kes olid komisjoni istungil miskipärast hääletamisest loobunud.
 

Tagasi üles