Sügisest peab taksojuht enne sõidu algust hinna teatama

Taksod Viru tänaval.

FOTO: Peeter Langovits

Tallinna uus taksoveo eeskiri kohustab taksojuhti informeerima klienti juba enne sõidu algust eeldatavast sõidu maksumusest.


Eeskiri määratleb muuhulgas nii taksoveoloa väljastamise kui ka selle kehtetuks tunnistamise menetluse, nõuded taksona kasutatavale sõidukile, taksoteenuse tariifid ja sõidu eest tasumise tingimused, nii taksojuhi kui sõitja õigused ning kohustused, teatas Raepress. Alates 1. septembrist peab taksojuht teavitama reisijat enne sõidu alustamist võimalikust maksumusest, aga ka panema taksos nähtavale kohale selgelt loetava ja arusaadava hinnakirja.

Taksojuhtide kohustus teavitada klienti sõidu maksumusest juba enne sõidu alustamist aitab välistada ebameeldivaid üllatusi ja eelkõige väliskülaliste koorimist. «Kuna juba turismiinfo voldikusse saab kirja panna taksosõidu keskmise maksumuse, näiteks lennujamast kesklinna, jäävad ära klientidele soovimatud ning kulukad «linnaekskursioonid» marsruutidel lennujaamast või sadamast vanalinna ringiga läbi Kopli poolsaare,» selgitas abilinnapea Taavi Aas. «See määruses kehtestatud nõudmine peaks ohjeldama petistest taksojuhte ja parandama Tallinna taksonduse usaldusväärsust,» lisas ta.

Linnavolikogus kinnitatud Tallinna taksoveo eeskirja kohaselt on taksojuht kohustatud andma sõitjale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud vedaja nimi ja registrikood, mootorsõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning sõidu alguse ja lõpu kellaaeg, tariifid, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud taksoteenuste tariifide kaupa ning üldmaksumus. Eeskirjas on täpsustatud ka nõudeid taksojuhi riietusele ja käitumisele. Ta peab kandma korrektset ja kohast riietust, mitte näiteks spordidressi, käituma viisakalt ja mitte suitsetama taksos või lubama suitsetada taksosviibijail. Taksojuhi kohus on abistada sõitjaid pagasi paigutamisel ning sõita sihtkohta lühimat teed või sõitja soovitud marsruudil.

Sõitja võib taksopeatusest valida endale sobiva takso. Akende avamine ja raadio sisselülitamine sõidukis võib toimuda ainult reisija ja teenindaja vastastikusel kokkuleppel. Sõitjal on keelatud kahjustada taksot või selle salongi. Sõidu ajal ei tohi segada taksojuhti või nõuda talt liikluseeskirjade rikkumist. Juht võib teenindamisest keelduda, kui reisijal on ilmsed joobetunnused või ta on taksot määrivates riietes.
 

Tagasi üles