Pensionäridest maaomanikud saavad maamaksuhüvitist

Detsembris Tallinna linnavalitsuse ees toimunud maamaksu tõusu vastasel piketil olnud plakat..

FOTO: Peeter Langovits.

Tallinn maksab pensionisaajatele maamaksu tõusu hüvitamiseks toetust samamoodi nagu eelmisel aastal.


Maamaksu tõus hüvitatakse pensionisaajatele, kellele on määratud maamaksuvabastus kuni 700 krooni ulatuses vastavalt volikogu 2005. aasta määrusele «Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord», kuid kellele 2009. aastaks määratud maamaks ületab maa korralisest hindamisest tulenevalt 2001. aastaks määratud maamaksu.

Mainitud kord näeb ette, et pensioni saaja saab taotleda tema kasutuses olevalt elamumaalt maamaksuvabastust kuni tuhande ruutmeetri ulatuses. Maksuvabastuse summa ühe pensionäri kohta võib olla kuni 700 krooni aastas.

Tänavu on maamaksuhüvitise puhul nii palju uut, et need, kes said hüvitist ka eelmisel aastal, ei pea uut avaldust esitama, kui mullu esitatud andmed ei ole muutunud. Neile makstakse toetus välja pärast maksu- ja tolliameti poolt 2009. aasta maamaksuteate väljastamist hiljemalt maamaksu tasumise esimeseks tähtpäevaks ehk 15. aprilliks.

Eelmisel aastal maksis linn maamaksu hüvitist umbes 8,2 miljoni krooni ligi 4000 pensionisaajale.

Tagasi üles